Meble Ogrodowe
Strona główna > Oferta > Schody metalowe
ZPU Siemdaj, oferuje stalowe konstrukcje schodów
wewnętrznych i zewnętrznych, do obiektów
budownictwa przemysłowego i ogólnego.

Przeznaczenie
Produkowane konstrukcje stosowane są w obiektach przemysłowych,
oczyszczalniach ścieków, do wyjść awaryjnych, również do celów p.poż, bhp,
oraz przy adaptacji pomieszczeń istniejących, na inne cele.
Meble ogrodowe ŁAWKA   Meble ogrodowe ŁAWKA
Materiały
Konstrukcje boczne schodów w zależności od przeznaczenia,
zbudowane są z materiałów płaskich, względnie z kształtowników gorąco walcowanych.
Przy schodach lekkich i drabinach, na pobocznice stosujemy profile zimno gięte oraz rury.
Stopnie schodów wykonane są ze stalowych krat o grubościach płaskowników zależnych
od przewidywanych wielkości obciążeń schodów. Szerokość stopni zależna jest
od kąta nachylenia biegów, i zamyka się przeważnie od 200- 300 mm.
Standardowa długość stopni wynosi od 600 - 1200 mm. Niektóre elementy konstrukcji
jak np. barierki, wykonujemy również ze stali nierdzewnej.
Zabezpieczenie antykorozyjne
Konstrukcje schodów, stopnie oraz elementy towarzyszące, poddawane są obróbce
cynkowania ogniowego, i w takim stanie następuje ich sprzedaż. Istnieje możliwość
wykonawstwa konstrukcji bez ocynkowania, jeżeli jest takie zamówienie klienta.
Meble ogrodowe ŁAWKA   Meble ogrodowe ŁAWKA
Informacje dla zamawiającego
Konstrukcje schodów, podestów, drabin, barierek wykonujemy na podstawie projektów,
szkiców wymiarów dostarczonych, względnie na podstawie dokumentacji sporządzonej
przez konstruktora naszej Firmy, w uzgodnieniu z inwestorem.
Terminy realizacji zamówień
Czas oczekiwania uzależniony jest od wielkości zamówienia i każdorazowo jest ustalany
indywidualnie z klientem. Średnio nie przekracza on 5-u tygodni,
od daty złożenia zamówienia i dokumentacji.
Sposób dostawy.
Transport samochodowy producenta, względnie odbiór własny zamawiającego.